ТЕОСОФСЬКЕ ТОВАРИСТВО В УКРАЇНІ

Одеське відділення

Теософское общество

 

Теософське товариство

Теософське товариство складається з учнів, які належать до будь-якої з релігій світу чи до жодної з них, та об'єднані визнанням цілей Товариства і своїм бажанням усунути релігійний антагонізм і зібрати разом людей доброї волі будь-яких релігійних поглядів, а також вивчати духовні істини і ділитися результатами своїх досліджень з іншими.
Те, що їх пов'язує в союз - не сповідування спільних вірувань, а спільний пошук і прагнення до Істини. Істина ця, як вони вважають, досягається вивченням, роздумами, чистотою життя і служінням вищим ідеалам і розглядається як нагорода, до якої потрібно прагнути, а не як якась догма, встановлена авторитетом. Вони вважають, що віра повинна бути результатом індивідуального вивчення та інтуїції, а не передувати їм, і ґрунтуватися на знанні, а не на ствердженні. Вони поширюють свою терпимість на всіх, навіть на нетерпимих, розглядаючи це як обов’язок, а не як привілей, і намагаються усунути невігластво, а не покарати його. Кожну релігію вони розглядають як вираз Божественної Мудрості, віддаючи перевагу її вивченню ніж осуду, та практиці ніж прозелітизму. Їхнє гасло - Мир, їхня мета - Істина.

Теософія

Теософія є корпусом істин, що формують основу всіх релігій, і жодна релігія не може претендувати на виняткове володіння нею. Вона пропонує філософію, яка дозволяє пізнавати життя, і демонструє справедливість і любов, які керують її еволюцією. Вона ставить смерть на її належне місце повторюваного епізоду в нескінченному житті, що відкриває ворота до більш повного і яскравого існування. Вона повертає світу Науку Духа, навчаючи людину пізнати Дух як саму себе, а розум і тіло - як його слуг. Вона висвітлює писання і вчення релігій, розкриваючи їх приховані смисли, тим виправдовуючи їх перед судом розуму, як вони завжди були виправдані в очах інтуїції.
Члени Теософського Товариства вивчають ці істини, а теософи намагаються жити по ним. Кожен, хто хоче вчитися, бути терпимим, прагнути до вищого і невпинно працювати, запрошується до членства, і вже від самого члена залежить, чи стане він справжнім.

 

СВОБОДА ДУМКИ

Оскільки Теософське товариство поширилося по всьому світу, і його членами стали прихильники всіх релігій, не відмовившись від особливих догматів, вчень і вірувань своїх власних віросповідань, бажано підкреслити той факт, що немає вчення або думки, від кого б вони не походили, які будь-яким чином зв'язували би члена Товариства, і яких він не міг би вільно прийняти або відкинути. Визнання трьох цілей Товариства є єдиною умовою членства. Ніякий учитель, ніякий автор, починаючи від самої Блаватської, не має права нав'язувати своє вчення або думку членам. Кожен член має рівне право приєднуватися до будь-якої школи думки за своїм вибором, але не має права нав'язувати свій вибір іншим. Точно так ані кандидат на заняття будь-якої посади, ані голосуючий не можуть бути відхилені або відсторонені від голосування через приналежність до якої-небудь школи думки. Судження або переконання не дають право на привілеї і не слугують причиною покарання. Члени Генеральної ради переконливо просять кожного члена Теософського товариства відстоювати ці основні принципи Товариства, вчиняти відповідно до них, і без боязні використовувати своє право на свободу думки і волевиявлення, не виходячи за рамки ввічливості та поваги до інших.

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ТОВАРИСТВА

Співпрацюючи з іншими організаціями, чиї цілі та діяльність це дозволяють, Теософське товариство є і повинно залишатися абсолютно незалежним від них. Воно не повинно бути вірним ніяким цілям, крім своїх власних, і має зосередитися на здійсненні власної діяльності в найбільш широкому і всеосяжному плані, з тим, щоб просуватися до досягнення власних цілей і дотримуватися Божественної Мудрості, як це зазначається і в абстрактній формі явно випливає з його назви "Теософське товариство".

Оскільки Всесвітнє братство і Мудрість не мають визначення і безмежні, і оскільки кожен член Товариства володіє повною свободою думки і дії, Товариство постійно прагне зберігати свої відмінні риси і унікальний характер, залишаючись вільним від зв'язку або ототожнення з будь-якою іншою організацією.